O nas

Fundacja NUNC CULTURA powstała w czerwcu 2021 r.

Naszym głównym celem jest podejmowanie różnych działań zmierzających do ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w tym historycznego, przyrodniczego, kultury ludowej i ochrony zabytków.

Prowadzimy działania edukacyjne w tematyce związanej z ochroną dóbr kultury, na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznych, wspieramy i upowszechniamy kulturę poprzez podejmowanie różnych działań w tym między innymi za pomocą nowoczesnych technologii.

Nowoczesne technologie wykorzystujemy również w celu wspierania, budowania i popularyzacji wiedzy o dobrach kultury i dziedzictwie narodowym na terenie kraju i poza granicami.

Prowadzimy działania promocyjne związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym oraz promocją regionu i jego dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Wielkopolski.

Statut Fundacji